Politika zasebnosti

 

Namen XLAB Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta www.xlab.si (posamično: spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja XLAB razvoj programske opreme in svetovanje, d.o.o e-naslov: [email protected] (v nadaljevanju: XLAB, podjetje, mi ali upravljavec).

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost. S posredovanjem vaših osebnih podatkov izjavljate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

 

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju so opisani osnovni pojmi, s katerimi se srečujete ob branju naše politike zasebnosti:

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Subjekt podatkov: je določena ali določljiva fizična oseba katere osebne podatke obdeluje upravljalec, ki je odgovoren za obdelavo.

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Omejitev obdelave osebnih podatkov: je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelav v prihodnosti.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napoved vidikov, ki zadevajo posameznikovo uspešnost pri delu, gospodarsko situacijo, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, obnašanje, lokacijo ali gibanje.

Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na posameznika.

Anonimiziranje: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu so razkriti osebni podatki, ne glede na to ali je tretja oseba ali ne. Javni organi, ki lahko pridobijo osebne podatke, se v okviru svojih poizvedb, ki so določene z zakonodajo EU ali države članice, se ne štejejo za uporabnike, njihova obdelava osebnih podatkov pa mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov glede na namene obdelave.

Tretja oseba: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali druga oseba, ki ni subjekt podatkov, upravljavec, obdelovalec ali osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca ali upravljalca.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje XLAB razvoj programske opreme, d.o.o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenia.

 

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasnega in nedvoumnega soglasja zadevnih posameznikov za naslednje namene:

Obdelava na podlagi pogodbe in namen obdelave:

Če to zahtevajo okoliščine, osebne podatke obdelujemo na podlagi pravnega interesa za namene:

Na podlagi zakona in v skladu z relevantno zakonodajo osebne podatke obdelujemo:

Iz tega načina obdelave osebnih podatkov se lahko odjavite (opt-out) v skladu z določili te politike zasebnosti.

 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine:

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo naših storitev. Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih podatkov tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen če bi to od nas zahtevale državne oblasti in je takšna obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate storitve, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

S prodajo vaših osebnih podatkov se ne ukvarjamo. Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami samo, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti.

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami:

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije. V primeru, da bodo vaši podatki posredovani v tretje države, boste o tem obveščeni.

 

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Zavezani smo k varovanju spletne zasebnosti otrok in varnosti interneta. Otrokom ne ponujamo izdelkov in storitev oz. zavedno ne zbiramo ali zahtevamo osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let.

Kakršne koli komunikacije, za katere bomo utemeljeno in razumno menili, da prihajajo s strani otroka, mlajšega od 15 let, ne bomo hranili. Starše ali skrbnike otrok, mlajših od 15 let, spodbujamo, da redno preverjajo in spremljajo, ali otroci uporabljajo elektronsko pošto in druge dejavnosti na spletu.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka podal ali odobril privolitev.

 

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

 

KAKO ZAŠČITIMO PODATKE

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke. Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato sprejemamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. K tem ukrepom spadajo interni pregledi naših praks zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov - tako varnostni ukrepi kot fizični ukrepi. Dostop do osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene, ponudnike storitev in zastopnike, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše storitve. Za šifriranje in zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo Secure Sockets Layer (SSL).

Razumite, da naše spletno mesto ponuja povezave do drugih spletnih strani, katerih lastniki in/ali upravljavci nismo mi. Vaša uporaba teh storitev tretjih oseb je popolnoma neobvezna. Za vsebino in/ali prakse tretjih oseb ne odgovarjamo.

 

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV IN ODJAVA (OPT-OUT)

Osebne podatke lahko kadar koli posodobite ali odstranite ali odjavite.

Obravnava zahteve, ki jo pošljete na [email protected] lahko traja do 10 dni. Po tem času bo zahteva obravnavana in v primeru, da izpolnjuje pogoje, v veljavi. Ko bomo prejeli vaš odvzem soglasja, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke in jih bomo izbrisali. Sporočili vam bomo, da je bil vaš umik upoštevan.

 

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

V skladu z določili GDPR ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Pri uveljavljanju pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na e-mail naslov: [email protected]. Na vašo vlogo bo podan odgovor v roku 10 dni in v skladu z GDPR.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo lahko zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do dostopa do podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti našo potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

Pravica do popravka Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pozabe«) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim:

Pravica do omejitve obdelave Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da omejimo obdelavo, kadar:

Pravica do prenosljivosti podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih posedujemo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri slednjem ovirali, kadar:

Pravica do ugovora Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba. Osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem Imate pravico, da za vas ne veljajo odločitve, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, katerega posledica so lahko pravni ali podobni pomembni učinki na vas, če taka odločitev ni potrebna za sklenitev ali izvajanje dogovora med vami in nami, ali ni dovoljena z zakonodajo Unije, ki smo ji podrejeni in ki določa ustrezne mehanizme za zaščito vaših pravic in svoboščin ter pravnih interesov ali ne temelji na vašem izrecnem soglasju.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na elektronski naslov: [email protected] oziroma po pošti na naslov XLAB d.o.o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V primeru kršitve osebnih podatkov bomo o tem obvestili pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bomo o tem obvestili policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestili posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je posameznik pri upravljavcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri upravljavcu (XLAB) v roku 15 dni. O pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: [email protected]).

 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Anonimizirane podatke v nekaterih primerih hranimo dlje, vendar vedno na način in v obliki, iz katere se podatkom ne da slediti nazaj do vas in vas posledično identificirati oz. profilirati.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

 

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotke omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujamo na spletni strani.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne. Od piškotkov lahko kadarkoli odstopite.KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO?

Na naslednji povezavi so dostopni piškotki, ki jih uporabljamo: https://www.xlab.si/sl/cookie-policy/

V nadaljevanju so opisane t.im. »Third-Party« tehnologije, ki nam in posledično tudi vam omogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje in jo prilagodijo brskalni zgodovini vašega brskalnika. Omenjene tehnologije za delovanje koristijo (tudi) piškotke, od uporabe tehnologije pa se lahko odjavite.USERMAVEN

Na naši spletni strani uporabljamo Usermaven, orodje za analitiko spletnih strani, ki spoštuje zasebnost in gostuje v EU. Orodje je v celoti skladno z GDPR, CCPA in PECR smernicami ter nam omogoča zbiranje in analiziranje podatkov o interakciji naših uporabnikov z našo spletno stranjo in storitvami.

Več informacij o Politiki zasebnosti orodja Usermaven, lahko najdete tukaj.

Pingdom

Na naši spletni strani uporabljamo Pingdom, celostno rešitev podjetja SolarWinds, LLC za spremljanje razpoložljivosti in učinkovitosti spletnih strani, strežnikov ter spletnih aplikacij. Vsi podatki, ki se prenašajo in obdelujejo preko Pingdoma so anonimizirani.

Več informacij o Politiki zasebnosti orodja Pingdom lahko preberete tukaj.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA uporabljamo za zaščito naše spletne strani pred zlorabo. Google reCAPTCHA uporablja napredne tehnike analize tveganja, kar nam omogoča, da ločimo med tako imenovanimi »boti« in ljudmi. Več informacij o Googlovem reCAPTCHA najdete tukaj.

YouTube

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani vključujemo YouTube videoposnetke. S klikom na predvajanje posameznega videoposnetka se strinjate, da sprejmete YouTubove piškotke. Prosimo, upoštevajte, da ti piškotki lahko zbirajo vaše osebne podatke. Za več informacij se obrnite na YouTubovo Politiko zasebnosti.UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.PRIGLASITEV Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi piškotke na vašem računalniku ali na mobilni napravi.

 

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na naši spletni strani.

Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 5. junija 2023