Pogoji uporabe

 

1 Dobrodošli na našem spletnem mestu

Mi (XLAB d.o.o.) smo zelo veseli, da ste zainteresirani za naše spletno mesto, ki se nahaja na www.xlab.si. Naslednji pogoji poslovanja veljajo za uporabo tega spletnega mesta, kot tudi za uporabo kateregakoli drugega spletnega mesta ali aplikacije pod blagovno znamko XLAB ali v lasti podjetja XLAB. Ti pogoji uporabe, skupaj z našo Politiko zasebnosti, politiko piškotkov, in varnostno politiko, predstavljajo celoten in edini dogovor med vami in nami, ki ureja vaš dostop do našega spletnega mesta in njegovo uporabo.

Naše spletno mesto ni namenjeno osebam, mlajšim od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, vam odsvetujemo uporabo našega spletnega mesta brez starševskega nadzora in vam prepovedujemo posredovanje osebnih podatkov na naš naslov brez predhodne izrecne privolitve nosilcev starševske odgovornosti za vas. Osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let, ne obdelujemo zavestno ali namerno.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli, s katerimkoli razlogom in brez predhodnega opozorila občasno spremenimo naše pogoje uporabe kot tudi ostala pravna obvestila. Če in ko bomo to storili, vas bomo o tem obvestili na naših spletnih straneh. Po morebitnih spremembah v pogojih uporabe bodo za ponovni obisk naših spletnih strani veljali novi pogoji uporabe.

Ko dostopate do našega spletnega mesta ali ga uporabljate, to pomeni, da ste prebrali, razumeli, sprejeli in se strinjali s temi pogoji uporabe. Prosimo, da jih skrbno preberete pred začetkom uporabe naših spletnih strani.

Če se zaradi kateregakoli razloga ne strinjate s temi pogoji uporabe ali kakršnimikoli prihodnjimi spremembami pogojev uporabe, ne smete dostopati do našega spletnega mesta ali ga uporabljati. Seveda se lahko vedno obrnete na nas z vsemi vprašanji v zvezi s pogojih uporabe naših spletnih strani na naslov [email protected].

Ti pogoji uporabe veljajo od 17. avgusta 2018 dalje.

 

2 Splošni pogoji

Veseli smo, da vam, v skladu s temi pogoji uporabe, podeljujemo neizključno, neprenosljivo, omejeno in preklicljivo dovoljenje za dostop do našega spletnega mesta in njegovo uporabo izključno za osebne, informativne in nekomercialne namene.

Do našega spletnega mesta lahko dostopate in ga uporabljate le v skladu s temi pogoji uporabe in na smiselen način, ki je povezan z vsebino, do katere dostopate in jo uporabljate. Do našega spletnega mesta lahko dostopate in ga uporabljate le v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi pravili, zakoni in predpisi. Če dostopate do našega spletnega mesta in ga uporabljate zunaj Slovenije, ste sami odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni.

Pridržujemo si pravico do preiskovanja pritožb ali prijavljenih kršitev naših pogojev uporabe in sprejemanja kakršnih koli ukrepov, za katere menimo, da so primerni. Vsak sum nezakonite dejavnosti sme biti in bo poročan organom pregona, nadzornikom ali ustreznim tretjim osebam. V takšnem primeru smemo in bomo razkrili informacije, potrebne ali ustrezne za take osebe ali subjekte, ki se nanašajo na vas. Če kršite naše pogoje uporabe, se strinjate, da nam in našim partnerjem, direktorjem, zaposlenim, podizvajalcem in drugim podružnicam povrnete škodo in prevzamete odgovornost za izgubo, terjatve in stroške, povezane s svojimi kršitvami.

Trudili se bomo, da bo vaš dostop do našega spletnega mesta stalen, neprekinjen, razpoložljiv iz vseh geografskih lokacij ter na voljo in optimiziran za katero koli platformo in napravo. Vendar vam tega ne jamčimo. Pridržujemo si pravico, da iz kateregakoli razloga in brez predhodnega obvestila prekinemo dostop do celotnega ali kateregakoli dela našega spletnega mesta.

 

3 Pravice intelektualne lastnine

Celotno spletno mesto in njegova vsebina sta izključna last podjetja XLAB. Kot taka sta zaščitena z nacionalno in mednarodno avtorsko pravico, blagovno znamko in drugimi zakoni intelektualne lastnine oziroma lastninske pravice. Naše spletno mesto in nobena njegova vsebina se zato ne smejo uporabljati ali izkoriščati na kakršenkoli način brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Naše spletno mesto lahko vsebuje naše blagovne znamke, kot tudi tiste naših podružnic ali partnerjev, v obliki besed, grafik in logotipov. Vaša uporaba našega spletnega mesta ne pomeni nobene pravice ali dovoljenja za uporabo teh blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja ustreznega lastnika blagovne znamke.

Spreminjanje, odstranjevanje, kopiranje, ustvarjanje izvlečkov, distribucija, objava, zrcaljenje, uokvirjanje, globinsko povezovanje, obratni inženiring ali komercialno izkoriščanje celotnega ali katerega kolidela našega spletnega mesta je strogo prepovedano. Uporaba našega spletnega mesta vam ne podeljuje nobenih lastninskih pravic nad katerokoli vsebino spletnega mesta. Našega spletnega mesta ali katerekoli njegove vsebine ne smete uporabljati za komercialne namene, vključno z oglaševanjem, v kakršnikoli obliki.

 

4 Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Zelo spoštujemo vašo zasebnost. Vsi osebni podatki, ki ste nam jih posredovali ali jih zberemo v zvezi z dostopom do ali uporabo našega spletnega mesta, so predmet naše Politike zasebnosti. Prosimo, da jo natančno preberete.

 

5 Omejitev odgovornosti

Ne zagotavljamo jamstev glede točnosti, zanesljivosti, popolnosti ali pravočasnosti celotne vsebine ali kateregakoli njenega dela, ki je na voljo na našem spletnem mestu. Uporaba našega spletnega mesta in zanašanje na njegovo vsebino je povsem na lastno odgovornost. Spreminjamo lahko celotno spletno mesto ali del njega.

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki niso v lasti podjetja XLAB ali jih XLAB ne upravlja. Takšne povezave so na voljo le zaradi udobja in zanje ne jamčimo, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti ali odgovornosti v zvezi z dostopom in uporabo teh spletnih mest.

XLAB, kot tudi naši partnerji, direktorji, zaposleni, podizvajalci in druge podružnice, vam ali katerikoli drugi stranki ne odgovarjamo za kakršnekoli neposredne ali posredne škode, v katerihkoli okoliščinah, ki izhajajo ali so na kakršenkoli način povezane z našim spletnim mestom.

Omejitve odgovornosti veljajo v največji možni meri, ki jo dopušča zakon.